Những Đề Cử Bởi hoacapvan

Đề Cử Mới Nhất Của hoacapvan
Kiều Kiều Sư Nương
70
Phúc Diễm Tiêu Dao
80
Kiếm Động Cửu Thiên
70
Nguyên Tôn
90
Kiếm Đạo Độc Tôn
90
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
70
Võ Đạo Đan Tôn
70
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
80
Chân Tiên
70
Dược Thần
70
Huyền Thiên Hồn Tôn
75
Thiên Tôn Trùng Sinh
70
Đế Tôn
90
Tinh Thần Biến
80
Đấu Phá Thương Khung
90
Võ Động Càn Khôn
90
Thông Thiên Chi Lộ
70
Huyền Thiên
80