Nhật Ký Hoạt Động Của ghostofabyss

Nhật Ký Hoạt Động Của ghostofabyss
trả lời diễn đàn Tìm truyện NVC đánh trống và hát khi tuyển quân
+10
trả lời diễn đàn Cầu truyện tu nguyên tố
+10
trả lời diễn đàn Xin công pháp
+10
trả lời diễn đàn Top 10 truyện hay nhất giai đoạn 2005-2019 của bạn?
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ngự Thú Đại Sử Kí
bình luận diễn đàn Xin truyện: Mạc Thế
+5
trả lời diễn đàn Tìm truyện xuyên ko
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện xuyên ko
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Khủng Bố Livestream
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Đại Chu Tiên Lại
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ngự Thú Đại Sử Kí
bình truyện Ngự Thú Đại Sử Kí
+5
trả lời diễn đàn Tìm Truyện Mạt thế cũ
+10
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
trả lời diễn đàn Tìm truyện giống như bộ Thần Ma hệ thống
+10
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
trả lời diễn đàn Cần truyện Võng Du
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện xây dựng lãnh địa
+10
trả lời diễn đàn Tìm các truyện khác
+10
trả lời diễn đàn Tìm các truyện khác
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tận Thế Biên Giới
tu luyện bằng LT: 300XP
gửi cảm xúc Thích trong truyện Cuồng Thần (CV)
theo sau LongMiêu
trả lời diễn đàn Tìm Truyện main trọng sinh
+10
trả lời diễn đàn Thể loại truyện mà ns chung có cốt truyện hay, vợ nhiều nhiều mà các đạo hữu ưng ý nhất á, cho xin với.
+10
trả lời diễn đàn Truyện hay nhất mà mn từng đọc là gì ???
+10
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Dị Giới Vô Địch Hệ Thống
trả lời diễn đàn Cần truyện hay, theo điều kiện
+10