Nhật Ký Hoạt Động Của cong96hm

Nhật Ký Hoạt Động Của cong96hm
bình truyện Triệu Hoán Ác Mộng (Dịch)
+5
bình truyện Ta Là Võ Học Gia (Dịch)
+5
bình truyện Triệu Hoán Ác Mộng (Dịch)
+5
bình truyện Cực Đạo Thiên Ma (Dịch)
+5
gửi cảm xúc Chúc Mừng trong truyện Cực Đạo Thiên Ma (Dịch)
bình truyện Cực Đạo Thiên Ma (Dịch)
+5
bình truyện Cực Đạo Thiên Ma (Dịch)
+5
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 600XP
tu luyện bằng LT: 1500XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
trả lời diễn đàn Khó hiểu
+10
viết bài diễn đàn Khó hiểu
+15
trả lời diễn đàn Cần các bộ truyện dịch thể loại game, bá từ đầu mới
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện cũ
+10
bình luận diễn đàn {Thi nhân tụ quán} {chủ đề :Tình đơn phương
+5
bình luận diễn đàn {Thi nhân tụ quán} {chủ đề :Tình đơn phương
+5
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
đồng ý với đề cử của thienhanGJ trong Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
đồng ý với đề cử của Nam123 trong Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Không vào được
+10
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Thắc mắc về TOP truyện chưa có lời giải?
+10
trả lời diễn đàn Dịch truyện
+10
trả lời diễn đàn Cần giải thích....
+10
viết bài diễn đàn Cần giải thích....
+15
bình luận diễn đàn Ta đọc nhiều truyện quá rồi. Giờ chả còn gì để đọc
+5
bình truyện Trọng Sinh Làm One Punch Ngọc Đế
+5
bình truyện Học Bá Hắc Khoa Kỹ Hệ Thống(Dịch)
+5
bình luận diễn đàn Thắc mắc
+5
trả lời diễn đàn Tìm truyện đã quên tên
+10