Những Truyện Dịch Bởi cong96hm

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi cong96hm

Cực Đạo Thiên Ma (Dịch)


Yêu ma hoành hành, thế nhân cực khổ. Thần binh ma nhận, bao phủ thi&e...

Chương 50 -

Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)


Một viên sao bang xẹt qua chân trời, thôi miên, dừng lại, thuấn gian di động, núi kêu biển gầm, v...

Chương 41 -