Nhật Ký Hoạt Động Của biso000

Nhật Ký Hoạt Động Của biso000
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Vô Thượng Thần
+5
trả lời diễn đàn Tim truyen sắc
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện thể loại hài và bựa ưu tiên bản dịch
+10
xóa trả lời diễn đàn Đào, Xới
trả lời diễn đàn Đào, Xới
+10
trả lời diễn đàn Đào, Xới
+10
bình truyện Sói săn mồi
+5
bình truyện Sói săn mồi
+5
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Sói săn mồi
bình truyện Xuyên Không Ỷ Thiên
+5
bình truyện Xuyên Không Ỷ Thiên
+5
trả lời diễn đàn Nạp thẻ( Kím exp bơi vào đây luôn)
+10
bình truyện Tây Du Dâm Ký
+5
bình truyện Phong Lưu Chân Tiên
+5
trả lời diễn đàn Cần nhận xét để lấy kinh nghiệm.
+10
trả lời diễn đàn Hình như YY sắp thay nhà mới?
+10
bình truyện Phong Lưu Chân Tiên
+5
bình truyện Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
+5
xóa trả lời diễn đàn Góp ý một tí
trả lời diễn đàn Góp ý một tí
+10
bình luận diễn đàn len cap
+5
trả lời diễn đàn len cap
+10
trả lời diễn đàn len cap
+10
gửi bình luận trong trạng thái của matitanseven
bình luận diễn đàn Tụ linh trận giúp tu luyện exp
+5
đề cử mới truyện Phong Lưu Chân Tiên
+10
trả lời diễn đàn Công bố nhiệm vụ
+10
trả lời diễn đàn Cái này tu luyện sao vậy
+10
gửi bình luận trong trạng thái của thanhdat1564
trả lời diễn đàn Tụ linh trận giúp tu luyện exp
+10
bình truyện Phong Lưu Chân Tiên
+5
bình truyện Phong Lưu Chân Tiên
+5
bình luận diễn đàn Tụ linh trận giúp tu luyện exp
+5
trả lời diễn đàn Tìm truyện yy
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện yy
+10
theo sau Thatdaihiep