Nhật Ký Hoạt Động Của anhmkl1

Nhật Ký Hoạt Động Của anhmkl1
ủng hộ 1 linh thạch trong Chương 247, Kiếm Tôn (Dịch)
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Mộng Tinh
đề cử mới truyện Kiếm Tôn (Dịch)
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Kiếm Tôn (Dịch)
gửi cảm xúc Thích trong truyện Trọng Sinh Làm Đạo Tặc (Dịch)
tải ảnh đại diện mới
chỉnh sửa hồ sơ
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)