Những Truyện Sáng Tác Bởi anhmai2302

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của anhmai2302

Ta Tại Tam Giới Tu Tiên

anhmai2302 Sáng tác

La Văn Phong là một sinh viên năm cuối của trường Đại học. Vì một tai nạn mà vô tình hắn đã xuyên...

Chương 3 -

Vân Du Lâu

anhmai2302 Sáng tác

Chương 3 -

Ác Tiên

anhmai2302 Sáng tác

Trời cao vô tình, thế gian hữu tình. Tiên đạo gian nan. Một chàng thiếu niên, một thanh phế...

Chương 7 -

SIÊU CẤP DÂM PHỤ

anhmai2302 Sáng tác

Truyện có độ sắc cực nặng . Không thích hợp với tất cả mn. Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Hoàn thành