Nhật Ký Hoạt Động Của anhmai2302

Nhật Ký Hoạt Động Của anhmai2302
bình truyện Trò Chơi Xác Thịt (Dịch Full)
+5
trả lời diễn đàn Review Sắc Cực mặn cho các anh em
+10
trả lời diễn đàn Làm thế nào để đuổi thành viên của truyện
+10
bình luận diễn đàn KIẾN NGHỊ NGHIÊM TÚC ...TRUYENYY NÊN MỞ LẠI KÊNH THẾ GIỚI...VÌ MỘT YY GIÀU MẠNH XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẦU TÀU WEB DỊCH TRUYỆN TIỂU THUYẾT ONLINE HÀNG ĐẦU VN.
+5
trả lời diễn đàn KIẾN NGHỊ NGHIÊM TÚC ...TRUYENYY NÊN MỞ LẠI KÊNH THẾ GIỚI...VÌ MỘT YY GIÀU MẠNH XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẦU TÀU WEB DỊCH TRUYỆN TIỂU THUYẾT ONLINE HÀNG ĐẦU VN.
+10
trả lời diễn đàn Tìm thể loại sắc nặng mà iQ cao!!
+10
trả lời diễn đàn Tại hạ đi lạc
+10
bình truyện Âm Phủ
+5
bình truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)
+5
đồng ý với đề cử của HoaThiênCốt2004 trong Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)
đề cử mới truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)
+10
bình luận diễn đàn The Beginning After The End Làm ơn dịch truyện này
+5
bình luận diễn đàn The Beginning After The End Làm ơn dịch truyện này
+5
xóa bình truyện Truyền Thuyết Việt Nam
xóa bình truyện Truyền Thuyết Việt Nam
đồng ý với đề cử của HoaThiênCốt2004 trong Cậu Bé Học Việc Và Thầy Trừ Tà (Bản Dịch)
đồng ý với đề cử của LongHuyVũ trong Cậu Bé Học Việc Và Thầy Trừ Tà (Bản Dịch)
trả lời diễn đàn Review
+10
bình luận diễn đàn Sắc hiệp ra chương siêu nhanh đây!
+5
trả lời diễn đàn Truyện Kiếm tu
+10
trả lời diễn đàn Sắc hiệp ra chương siêu nhanh đây!
+10
bình luận diễn đàn Tìm truyện dâm
+5
bình luận diễn đàn Cầu Công Pháp
+5
bình truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)
+5
bình luận diễn đàn Mua KLK , Thông
+5
bình luận diễn đàn Mua KLK , Thông
+5
bình luận diễn đàn Cầu Công Pháp
+5
đăng bán vật phẩm Mặt Nạ Đạo Tặc giá 4 LT
trả lời diễn đàn Mua KLK , Thông
+10
trả lời diễn đàn Cầu Công Pháp
+10
trả lời diễn đàn Oài... dạo này lười đọc truyện quá, cầu người tìm giúp một bộ truyện để lấy cảm hứng...
+10
đồng ý với đề cử của vanquyton trong 18 Lộ Tuyến Xe Buýt (Dịch Full)
đồng ý với đề cử của thanhbinh2012198 trong 18 Lộ Tuyến Xe Buýt (Dịch Full)
đồng ý với đề cử của Lục-Thiên-Thiên trong Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)
bình truyện Yêu Nữ Xin Tự Trọng (Bản Dịch)
+5
bình truyện Hệ Thống - Dâm Hùng
+5
bình luận diễn đàn xin nhờ cao nhân giúp đỡ
+5
bình luận diễn đàn PR thần chưởng mời thẩm!
+5
bình luận diễn đàn PR thần chưởng mời thẩm!
+5
đề cử mới truyện 18 Lộ Tuyến Xe Buýt (Dịch Full)
+10