Nhật Ký Hoạt Động Của admin

Nhật Ký Hoạt Động Của admin
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ảo Mộng Sau Cùng
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Nhiệm Vụ Livestream Sắc Tình
gửi báo cáo vấn đề trong truyện hệ thống siêu nhị thư nguyên
gửi báo cáo vấn đề trong truyện CÔNG CHÚA TẠI THƯỢNG: QUỐC SƯ MỜI XUỐNG KIỆU (dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta
gửi báo cáo vấn đề trong truyện 12 vệ thần
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Bất Tử Bất Diệt
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đẩy đến thế giới khác ăn hành
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hệ Thống Chi Diễm Của Ma Thần (coppy)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Đại Việt Dâm Thần
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hộ hoa cao thủ tại đô thị ( bản sắc hiệp )
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Cực Hạn Thôi Miên
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Anime Dục Vọng Kẻ Phản Diện
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Thành Phố Đầy Cám Dỗ
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu Cấp Thiên Phú (FREE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
đồng ý với đề cử của xonevictory trong Long Xà Diễn Nghĩa
biên tập vấn đề #1 trong truyện Làm Thánh Nhân Tại Liêu Trai (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Làm Thánh Nhân Tại Liêu Trai (Dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện thạch sanh lý thông
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Yến Tiệc Giang Sơn (CV Hỗ Trợ Editor)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Solo Levering
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Mạc thiếu bức hôn: vợ mới khó chống đỡ
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Trọn kiếp một người
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Trọn kiếp một người
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
đẩy 5 KP trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
đẩy 5 KP trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện BÁ ĐẠO DÂM HIỆP HỆ THỐNG
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Siêu cấp vô địch hệ thống
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện HIỆP NỮ LINH CƠ (PHIÊN BẢN CHÍ CHÓE)
ủng hộ 1 TLT trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
đẩy 1 KP trong Tận Thế Biên Giới (Bản dịch)
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tony cùng binh đoàn sủng vật.
ủng hộ 200 TLT trong Một Hồi Mộng
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Hoa Đô Cường Thiếu
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tố mộng tu tiên