Bạn Bè admin

Những Thành Viên admin Đang Theo Đuôi
Myuki

Myuki

Hóa Thần Sơ Kỳ
Chang

Chang

Kết Đan Trung Kỳ
cglcb

cglcb

Hợp Thể Sơ Kỳ
Infinity

Infinity

Nguyên Anh Trung Kỳ
Buu.Buu

Buu.Buu

Kết Đan Hậu Kỳ
xonevictory

xonevictory

Hư Linh Hậu Kỳ
Watt

Watt

Nguyên Anh Hậu Kỳ