Nhật Ký Hoạt Động Của Zedmain1

Nhật Ký Hoạt Động Của Zedmain1
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Cực Hạn Thôi Miên
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
bình truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
+5
bình truyện Hệ Thống Nữ Thần ( Tà Thần)
+5
bình truyện Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
+5
viết bài diễn đàn Có ai vó bộ truyện nào mà main từ thế giới tu tiên trở lại địa cầu ko
+15
tu luyện bằng LT: 1200XP
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Thế Giới Sụp Đổ (Dịch FULL)
tu luyện bằng LT: 1500XP
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
độ kiếp thất bại Luyện Khí Tầng Mười
độ kiếp thất bại Luyện Khí Tầng Mười
gửi cảm xúc Thích trong truyện Song Tu Phương Thức Mở Ra
gửi cảm xúc Mặt Trời trong truyện Song Tu Phương Thức Mở Ra
bình truyện Cực Hạn Thôi Miên
+5
bình luận diễn đàn Ủa hệ thống nữ thần sao bị khóa dậy mn
+5
viết bài diễn đàn Ủa hệ thống nữ thần sao bị khóa dậy mn
+15
bình truyện Vua Của Hai Thế Giới
+5
bình truyện Vua Của Hai Thế Giới
+5
bình truyện Ta Có Đa Dạng Hệ Thống
+5
bình truyện Ta Có Đa Dạng Hệ Thống
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Song Tu Phương Thức Mở Ra
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hệ Thống Bá Đạo
bình truyện Hệ Thống Truy Cầu Kích Thích
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hậu Cung Của Chúa Tể Bắt Đầu
bình luận diễn đàn vấn đề mã code
+5
bình luận diễn đàn vấn đề mã code
+5
viết bài diễn đàn Cần tìm truyện main đc buff lố
+15
tu luyện bằng LT: 11700XP
bình truyện Hack Nào overlord ( Mới Bản )
+5
bình truyện Hack Nào overlord ( Mới Bản )
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hack Nào overlord ( Mới Bản )
bình truyện Ta Xuyên Không Thành Tà Thần
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
bình truyện Hệ Thống Nữ Thần
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hack Nào overlord ( Mới Bản )
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat
bình truyện Phế Căn Vô Địch (Dịch)
+5