Những Truyện Sáng Tác Bởi VÂNDUHẠBĂNG

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của VÂNDUHẠBĂNG

Ta biến Nam

VÂNDUHẠBĂNG Sáng tác

Địa cầu nguyên bản yên bình bỗng nhiên vào ngày các nhà nghiên cứu cho rằng có một đám khói xanh ...

Chương 5 -

Chỉ Là Nhân Vật Phản Diện

VÂNDUHẠBĂNG Sáng tác

Dùng ba đời để sửa lỗi lầm! Nữ chính là nữ chính người có bàn tay vàng, vận khí tốt,... Kiếp 1...

Chương 2 -