Những Truyện Sáng Tác Bởi Third9x9

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của Third9x9

Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Third9x9 Sáng tác

Một đứa bé vô tình bị cuốn vào trận chiến 15 năm trước . Hắn phải rời xa những thứ quý giá của ch...

Chương 117 -

Hắc Ám Chi Địa Truyện

Third9x9 Sáng tác

Thuở Hồng Hoang , Lão Đại Hồng Hoang tu luyện thánh nhân chỉ để đổi lấy sự bất diệt vĩnh hằng , s...

Chương 5 -