Nhật Ký Hoạt Động Của Third9x9

Nhật Ký Hoạt Động Của Third9x9
bình truyện Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
trả lời diễn đàn Truyện Sắc hiệp ( nặng )
+10
trả lời diễn đàn Truyện Sắc hiệp ( nặng )
+10
bình luận diễn đàn Vấn đề về truyện Free
+5
trả lời diễn đàn Vấn đề về truyện Free
+10
bình luận diễn đàn Vấn đề về truyện Free
+5
xóa trả lời diễn đàn Vấn đề về truyện Free
xóa trả lời diễn đàn Vấn đề về truyện Free
xóa trả lời diễn đàn Vấn đề về truyện Free
tải ảnh đại diện mới
trả lời diễn đàn Vấn đề về truyện Free
+10
trả lời diễn đàn Vấn đề về truyện Free
+10
xóa trả lời diễn đàn Vấn đề về truyện Free
trả lời diễn đàn Vấn đề về truyện Free
+10
trả lời diễn đàn Vấn đề về truyện Free
+10
bình luận diễn đàn Vấn đề về truyện Free
+5
viết bài diễn đàn Vấn đề về truyện Free
+15
bình truyện Trọng Sinh Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Trở Về
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
xóa bình truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
bình truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
+5
tải ảnh đại diện mới
gửi cảm xúc Thích trong truyện Linh Kiếm Tôn
bình truyện Siêu Cấp Cao Thủ Ở Sân Trường
+5
bình luận diễn đàn Buổi Off nhỏ của những kẻ núp lùm ẩn thế
+5
trả lời diễn đàn cho ta hỏi cái??
+10
bình luận diễn đàn cho ta hỏi cái??
+5
tải ảnh đại diện mới
bình luận diễn đàn cho ta hỏi cái??
+5
viết bài diễn đàn cho ta hỏi cái??
+15
bình truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân
+5
bình truyện Tây Du Diễm Ký
+5
trả lời diễn đàn Tặng ảnh bìa cho một số bạn viết truyện thể loại 18+ nếu cần (Chỉ cho Tác giả nhé)
+10
bình luận diễn đàn [Sự kiện ngẫu hứng] Thích thì tạo chơi chơi...
+5
bình luận diễn đàn Làm sao cho tên có màu xanh
+5
tải ảnh đại diện mới
trả lời diễn đàn Tuyển diễn viên
+10
trả lời diễn đàn Làm sao cho tên có màu xanh
+10
trả lời diễn đàn 😈#GIVEAWAY MỪNG APP YY RA MẮT#😈
+10