Những Truyện Dịch Bởi ThanhLiênThiênĐế

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi ThanhLiênThiênĐế

Phục Thiên Thị (Bản Dịch)


Giới thiệu Phục Thiên Thị: Đông Phương Thần Châu, có Nhân Hoàng lập đạo thống, có Thánh Hiền tôn...

Chương 50 -

Tôi đã trở thành một kẻ lừa dối sống


Tóm tắt nội dung: Nếu có thể nâng cấp một cấp độ, bất kể công việc có đơn điệu đến mức nào tôi vẫ...

Chương 45 -