Những Truyện Dịch Bởi ThạchPhật

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi ThạchPhật

365 Ngày Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Bản dịch)


Sở Phong sau khi chết liền trọng sinh vào thế giới song song với Trái Đất. Hắn tình cờ tham gia v...

Chương 443 -