Những Đề Cử Bởi Thánh_Nữ_Bướm_Đêm

Đề Cử Mới Nhất Của Thánh_Nữ_Bướm_Đêm
Truyện Ngắn Rừng Mưa Quyển Thứ Nhất
100
Dò Hư Lăng ( Cổ Đại Thiên )
100
Trạch Nam Quật Khởi
100
Tiên Nghịch
100
Bách Hoa Chi Hợp
100
Bá Thiên Vũ Hồn
79
Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân
100
Vĩnh Hằng Thánh Vương
100
Truyền Kỳ Nữ Đế
100
Đạo
68
Linh Vũ Thiên Hạ
94