Nhật Ký Hoạt Động Của Týđh

Nhật Ký Hoạt Động Của Týđh
độ kiếp thất bại Trúc Cơ Hậu Kỳ
tu luyện bằng LT: 6000XP
mua vật phẩm Chiến Giáp, số lượng 1
tu luyện bằng LT: 300XP
đồng ý với đề cử của songthanhsang trong Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch-Full)
trả lời diễn đàn Tìm tên truyện main có 9 nguyên tố ma pháp
+10
mua vật phẩm Huy Hiệu Ánh Sáng, số lượng 1
tu luyện bằng LT: 600XP
bình luận diễn đàn Tìm truyện như nội dung
+5
bình luận diễn đàn Tìm truyện như nội dung
+5
viết bài diễn đàn Tìm truyện như nội dung
+15
gửi bình luận trong trạng thái của luuhao645
đồng ý với đề cử của PhúPhan trong Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
đồng ý với đề cử của [email protected] trong Phong Lưu Thánh Vương
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 900XP
tu luyện bằng LT: 600XP
độ kiếp thất bại Luyện Khí Tầng Mười
tu luyện bằng LT: 2700XP
tu luyện bằng LT: 3000XP
gửi bình luận trong trạng thái của NgườiQuốcXã
đồng ý với đề cử của shickcom trong Xuyên Việt Đương Hoàng Đế
đồng ý với đề cử của thaihocle7606 trong Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
đề cử mới truyện Phàm Nhân Tu Tiên
+10