Những Truyện Đã Đọc Của TìnhĐầu

TìnhĐầu đã đọc 15 truyện.
Ngã Dục Phong Thiên
Cầu Ma
Mục Thần Ký (Dịch)
Tiên Nghịch
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Dịch (Full)
Hoàn Khố Đệ Tử
Vô Thường
Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Cực Phẩm Gia Đinh
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
Kiếm Động Cửu Thiên
Chàng Rể Ma Giới
Phàm Nhân Tu Tiên
Đấu Phá Thương Khung
Dị Thế Tà Quân