Nhật Ký Hoạt Động Của TìnhĐầu

Nhật Ký Hoạt Động Của TìnhĐầu
bình truyện Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang
+5
đẩy 1 KP trong Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị (Dịch - VIP)
đẩy 5 KP trong Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi! (DỊCH)
bình truyện Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi! (DỊCH)
+5
bình truyện Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng (Dịch Free)
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2
+5
trả lời diễn đàn < Event > Donate nhận Linh Thạch
+10
trả lời diễn đàn Các Đạo Hữu 1 Ngày Đọc Được Bao Nhiêu Chương Truyện?
+10
trả lời diễn đàn Các Đạo Hữu 1 Ngày Đọc Được Bao Nhiêu Chương Truyện?
+10
đẩy 20 KP trong Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng (Dịch)
đề cử mới truyện Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng (Dịch)
+10
bình truyện Sư Huynh Ta Thật Quá Vững Vàng (Dịch)
+5
bình luận diễn đàn Chuyện full
+5
trả lời diễn đàn Chuyện full
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện đô thị
+10
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2
+5
trả lời diễn đàn TÌM TRUYỆN TIÊN HIỆP MAIN ĐC BUFF CÀNG BÁ CÀNG TỐT!
+10
bình luận diễn đàn Ta bị zombie cắn
+5
bình luận diễn đàn Ta bị zombie cắn
+5
trả lời diễn đàn Kiếm công pháp
+10
trả lời diễn đàn Kiếm công pháp
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm cao nhân chỉ điểm vài bộ truyện Sắc
+10
trả lời diễn đàn Các huynh giúp ta công pháp nào đáng đọc
+10
trả lời diễn đàn Vấn đề tu luyện bằng cách đọc truyện trên máy iphone (trên web)
+10
trả lời diễn đàn Đọc truyện ko lên exp
+10
bình truyện Ngã Dục Phong Thiên
+5
trả lời diễn đàn Chia sẽ công pháp tâm đăczz
+10
trả lời diễn đàn [Giúp đỡ] Giúp người tìm truyện!!!
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ngã Dục Phong Thiên
bình truyện Ngã Dục Phong Thiên
+5
bình truyện Cầu Ma
+5
bình truyện Cầu Ma
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Cầu Ma
bình truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu
+5
bình truyện Đế Bá
+5
đồng ý với đề cử của xonevictory trong Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
đồng ý với đề cử của KronoxT trong Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
bình truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
+5
bình truyện Tiên Nghịch
+5
bình truyện Tiên Nghịch
+5