Những Đề Cử Bởi SenhSenh

Đề Cử Mới Nhất Của SenhSenh
Dục Linh Thiên Hạ (Bản Dịch)
91
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc (Bản Dịch)
95
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào (Bản Dịch)
93
Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)
99
Tà Ma Thần Đạo
99
Bá Đạo Chiếm Lấy Em
99
Boss, xin anh ngừng tay!
99
Mang Theo Sharigan Xông Dị Giới
89
Binh Vương Chi Siêu Cấp Thấu Thị
85
Xung Hỉ Bảo Bối
85
Họa Tùy Khuyết Ảnh Tình Tự Kiếm Sinh
91
Long Vương Giới
85
Tuyệt Phẩm Thiên Y
95
[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
92
Sửu Nữ Dã Khuynh Thành
84
Hokage: Nhẫn Thuật Đại Sư
91
Áp Trại Tiểu Nha Hoàn
83
Chủ Nữ Là Ta! Còn Nam Chủ Ngươi Ở Đâu?!!
94
Cô Dâu Đi Học
86
Lấp Đầy Khoảng Trống
85