Nhật Ký Hoạt Động Của Sankewa

Nhật Ký Hoạt Động Của Sankewa
viết bài diễn đàn Cầu truyện thuần tu luyện, ít gái gú
+15
viết bài diễn đàn 10 thanh niên số hưởng nhất trong truyện Kim Dung theo ý của các đạo hữu ?
+15
bình truyện Đạo Quân (Dịch - Hoàn)
+5
trả lời diễn đàn Xin truyện bối cảnh truyện Kim Dung
+10
viết bài diễn đàn Xin truyện bối cảnh truyện Kim Dung
+15
bình luận diễn đàn Cầu truyện Kiếm Hiệp Dịch Xuyên không ( Không phải tiên hiệp )
+5
trả lời diễn đàn Cầu truyện Kiếm Hiệp Dịch Xuyên không ( Không phải tiên hiệp )
+10
viết bài diễn đàn Cầu truyện Kiếm Hiệp Dịch Xuyên không ( Không phải tiên hiệp )
+15
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Ta Bị Zombie Cắn (Bản dịch)
bình luận diễn đàn Xin truyện có liên quan tới Tây Du Ký hoặc Phong Thần
+5
viết bài diễn đàn Xin truyện có liên quan tới Tây Du Ký hoặc Phong Thần
+15
viết bài diễn đàn Tìm truyện dịch giống Lộc Đỉnh Ký
+15
trả lời diễn đàn Cầu công pháp : kiếm hiệp + hài hước + tán gái
+10
trả lời diễn đàn Cầu công pháp : kiếm hiệp + hài hước + tán gái
+10
trả lời diễn đàn Cầu công pháp : kiếm hiệp + hài hước + tán gái
+10
trả lời diễn đàn Cầu công pháp : kiếm hiệp + hài hước + tán gái
+10
bình luận diễn đàn Cầu công pháp : kiếm hiệp + hài hước + tán gái
+5
trả lời diễn đàn Cầu công pháp : kiếm hiệp + hài hước + tán gái
+10
viết bài diễn đàn Cầu công pháp : kiếm hiệp + hài hước + tán gái
+15
trả lời diễn đàn Xin truyện liên quan tới hệ thống thần giới Đạo Giáo Trung Quốc
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện liên quan tới hệ thống thần giới Đạo Giáo Trung Quốc
+10
viết bài diễn đàn Xin truyện liên quan tới hệ thống thần giới Đạo Giáo Trung Quốc
+15
viết bài diễn đàn Xin truyện sắc hiệp hay ( dịch 100 )
+15
bình truyện Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
+5
bình truyện Thừa Kế Hai Ngàn Tỉ (Dịch)
+5
chỉnh sửa hồ sơ