Bài Viết Diễn Đàn Bởi Sankewa

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của Sankewa
Cầu truyện thuần tu luyện, ít gái gú
10 thanh niên số hưởng nhất trong truyện Kim Dung theo ý của các đạo hữu ?
Xin truyện bối cảnh truyện Kim Dung
Cầu truyện Kiếm Hiệp Dịch Xuyên không ( Không phải tiên hiệp )
Xin truyện có liên quan tới Tây Du Ký hoặc Phong Thần
Tìm truyện dịch giống Lộc Đỉnh Ký
Cầu công pháp : kiếm hiệp + hài hước + tán gái
Xin truyện liên quan tới hệ thống thần giới Đạo Giáo Trung Quốc
Xin truyện sắc hiệp hay ( dịch 100% )