Bài Viết Diễn Đàn Bởi Ricardo_123

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của Ricardo_123
Tìm truyện Ma pháp(
Truyện Kiếm tu
Cho xin cấp tu luyện trong truyên yy với ạ
Thể loại truyện mà ns chung có cốt truyện hay, vợ nhiều nhiều mà các đạo hữu ưng ý nhất á, cho xin với.
Cho xin truyện thể loại lịch sử, có sắc nhiều chút
Truyen main nhieu vo, có yêu tố tình cảm, tất cả các thể loại: tiên hiệp,võng du, đô thị, lịch sử, quân sự,..........thank các bác nhiều a