Nhật Ký Hoạt Động Của PháThiên_YY

Nhật Ký Hoạt Động Của PháThiên_YY
tu luyện bằng LT: 900XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
+5
trả lời diễn đàn Kể truyện
+10
trả lời diễn đàn Cô Bé Quàng Khăn Đỏ dị bản.
+10
trả lời diễn đàn Mọi người vào đọc truyện ủng hộ mình với
+10
trả lời diễn đàn Thanh kinh nghiệm
+10
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
bình truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
+5
bình truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
+5
bình truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn Lên Trúc Cơ
+10
bình truyện Linh Vũ Thiên Hạ cải biên
+5
trả lời diễn đàn Cầu Bộ Truyện Ấn Gây Tượng Nhất Trong Lòng Các Đh
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
gửi cảm xúc Chóng Mặt trong truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
trả lời diễn đàn Phảng chân là gì!
+10
bình truyện Linh Vũ Thiên Hạ cải biên
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
+5
trả lời diễn đàn Gửi nàng
+10
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
tu luyện bằng LT: 600XP
bình truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
bình luận diễn đàn Thơ : Ai Tĩnh? Ai Say?
+5
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)
trả lời diễn đàn Xin thỉnh giáo các cao nhân
+10
bình luận diễn đàn Thơ : Ai Tĩnh? Ai Say?
+5
viết bài diễn đàn Thơ : Ai Tĩnh? Ai Say?
+15
trả lời diễn đàn Lên cấp nhanh
+10
tu luyện bằng LT: 1500XP
tu luyện bằng LT: 1200XP