Những Truyện Dịch Bởi PháThiên_YY

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi PháThiên_YY

Dị Thế Chi Vương (Dịch 18+)


Nội Dung : Câu chuyện của một thiếu niên xuyên đến dị giới, phong lưu không ngừng, Mẹ con, Lor...

Chương 27 -