Những Truyện Đã Đọc Của Nguyenthanhhuy

Nguyenthanhhuy đã đọc 17 truyện.
Vạn Cổ Đệ Nhất Tông Môn
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
Thiên Hạ Đệ Cửu (Convert)
Bất Tử Bất Diệt
Đấu La Đại Lục
Đấu La Đại Lục IV Chung Cực Đấu La
Hậu Tinh Thần Biến
Đại Chúa Tể
12 Nữ Thần
Vũ Động Càn Khôn
Thần Khống Thiên Hạ
Đế Võ Đan Tôn
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Long Vương Truyền Thuyết
Đấu La Đại Lục 2
Độc Tôn Tam Giới
Già Thiên