Những Đề Cử Bởi Nguyenthanhhuy

Đề Cử Mới Nhất Của Nguyenthanhhuy
Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)
90
Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể (Dịch-Hoàn)
93
Văn Minh Vạn Giới (Bản Dịch)
93
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc (Bản Dịch)
90
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào (Bản Dịch)
93
Liêu Trai Đại Thánh Nhân (Bản dịch)
90
Cực Đạo Đan Hoàng ( Bản Dịch )
90
12 Nữ Thần
95
Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện (Dịch)
91
Dòng Máu Hiệp Sĩ (Bản Dịch)
99
Thần Y Thích Giết Chóc ( FULL Dịch)
70
Vũ Động Càn Khôn
88
Già Thiên
72
Thần Sủng Tiến Hóa (Dịch Full)
58