Nhật Ký Hoạt Động Của NguyễnThái0602

Nhật Ký Hoạt Động Của NguyễnThái0602
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Mãng Hoang Kỷ
viết bài diễn đàn App yy quá sida
+15
trả lời diễn đàn Cầu truyện nv9 hài hước xíu không khô khan
+10
đồng ý với đề cử của 0Bo0 trong Tần Khi Minh Nguyệt Chi Siêu Cấp Lưu Manh
bình truyện Thiên Tài Cao Thủ
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Thiên Tài Cao Thủ
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Toàn Chức Ngoạn Gia Dị Giới Tung Hoành
bình truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh
+5
bình truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng (Dịch)
+5
bình truyện Đại Chúa Tể
+5
bình truyện Thế Giới Hoàn Mỹ
+5
bình luận diễn đàn Load chậm
+5
viết bài diễn đàn Load chậm
+15
đồng ý với đề cử của xonevictory trong Phàm Nhân Tu Tiên
bình luận diễn đàn Cỡ chữ ở giao diện web cho điện thoại
+5
viết bài diễn đàn Cỡ chữ ở giao diện web cho điện thoại
+15
đồng ý với đề cử của dauphailich trong Thần Đạo Đan Tôn
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Phàm Nhân Tu Tiên
trả lời diễn đàn Xin truyện.
+10
bình luận diễn đàn Truyện bị khóa
+5
bình luận diễn đàn Truyện bị khóa
+5
viết bài diễn đàn Truyện bị khóa
+15
viết bài diễn đàn Căn lề
+15
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ