Nhật Ký Hoạt Động Của NướcĐaTình

Nhật Ký Hoạt Động Của NướcĐaTình
bình truyện Bá Đạo Hệ Thống Toàn Năng
+5
viết bài diễn đàn Ủng hộ truyện: Bá Đạo Hệ Thống Toàn Năng
+15
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Bá Đạo Hệ Thống Toàn Năng
bình truyện Bá Đạo Dâm Hiệp
+5
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện [ Xuyên Không Naruto ] Huyền Thoại Chiba (Dịch)
bình luận diễn đàn Hướng dẫn gia nhập bang phái
+5
bình luận diễn đàn Hướng dẫn gia nhập bang phái
+5
trả lời diễn đàn Lập phái cần tuyển môn nhân đây xin hãy ghé ngang qua một chút!!
+10
trả lời diễn đàn Hướng dẫn gia nhập bang phái
+10
viết bài diễn đàn Hướng dẫn gia nhập bang phái
+15
trả lời diễn đàn Muốn cầu truyện sắc nặng nhất bối cảnh đô thị
+10
trả lời diễn đàn Cách lụm đồ khi đọc truyện
+10
trả lời diễn đàn Tìm Truyện đang đọc
+10
trả lời diễn đàn Tìm Truyện đang đọc
+10
viết bài diễn đàn Tìm Truyện đang đọc
+15
trả lời diễn đàn Danh sách truyện sắc, 18+
+10
chỉnh sửa hồ sơ
bình truyện [ Xuyên Không Naruto ] Huyền Thoại Chiba
+5
bình truyện Xuyên Không Thành Thần Với Hệ thống Trò Chơi
+5
trả lời diễn đàn Ta đang dịch một truyện hệ thống hay
+10
viết bài diễn đàn Ta đang dịch một truyện hệ thống hay
+15
trả lời diễn đàn Xin truyện dh nào có cho mình xin nha
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện [ Xuyên Không Naruto ] Huyền Thoại Chiba