Những Truyện Dịch Bởi NướcĐaTình

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi NướcĐaTình

[ Xuyên Không Naruto ] Huyền Thoại Chiba (Dịch)


Biên Dịch: NướcĐaTình Xuyên qua thế giới Naruto, hóa thân vào nhiều Ninja. Bát Môn Độn Giáp...

Chương 11 -

Xuyên Không Thành Thần Với Hệ thống Trò Chơi( Dịch )


Nếu một ngày, bạn thấy rằng mọi thứ bạn có trong trò chơi đều trở thành hiện thực, bạn sẽ làm gì?...

Chương 2 -