Nhật Ký Hoạt Động Của Lamtướctiểutiên

Nhật Ký Hoạt Động Của Lamtướctiểutiên
tải ảnh bìa mới
tải ảnh bìa mới
tải ảnh bìa mới
tu luyện bằng LT: 6300XP
gửi báo cáo vấn đề trong truyện Tiến Hóa Chi Nhãn
bình truyện Sủng Vật Thiên Vương
+5
tu luyện bằng LT: 6000XP
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 1200XP
tu luyện bằng LT: 3000XP
tu luyện bằng LT: 6000XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2
+5
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 4800XP
tu luyện bằng LT: 2100XP
tu luyện bằng LT: 300XP
bình truyện Tầm tiên ký
+5
tu luyện bằng LT: 1200XP
độ kiếp thành công Kết Đan Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 1200XP
tu luyện bằng LT: 3000XP
tu luyện bằng LT: 300XP
trả lời diễn đàn Cầu truyện - Luyện tâm !!!!!
+10
gửi bình luận trong trạng thái của Lamtướctiểutiên
trả lời diễn đàn Cầu truyện - Luyện tâm !!!!!
+10
bình truyện Tiên Nghịch
+5
đề cử mới truyện Lược Thiên Ký
+10
bình truyện Lược Thiên Ký
+5
chỉnh sửa tác giả Lam Tước Tiểu Tiên
liên kết với tác giả Lam Tước Tiểu Tiên
bình truyện Bá Thiên Đại Đế
+5
trả lời diễn đàn Cần Người viết truyện
+10