Nhật Ký Hoạt Động Của LHVT

Nhật Ký Hoạt Động Của LHVT
bình truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính
+5
bình truyện Con Đường Bá Chủ
+5
viết bài diễn đàn Giới thiệu
+15
trả lời diễn đàn Why???
+10
trả lời diễn đàn giờ mới biết
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện với các tiền bối
+10
trả lời diễn đàn Ta nhập ma rồi
+10
trả lời diễn đàn Ta về rồi a
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện... Cầu trợ giúp
+10
trả lời diễn đàn Mời mọi người ghé xem
+10
gửi cảm xúc Chóng Mặt trong truyện Bắt Đầu Chuyển Phát Nhanh Ban Thưởng 1 Tỷ
bình truyện Ta Có Cái Điên Cuồng Chuyển Phát Trò Chơi
+5
bình truyện Ta Thật Không Phải Khí Vận Chi Tử
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Thiên Hạ Đệ Cửu (Convert)
bình truyện Thiên Hạ Đệ Cửu (Convert)
+5
bình luận diễn đàn Mong chấp sự cho ra đảo 1 tí
+5
bình luận diễn đàn Tìm truyện huyền huyễn
+5
trả lời diễn đàn Mong chấp sự cho ra đảo 1 tí
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện
+10
trả lời diễn đàn Các vị thần tiên tỷ tỷ ơi !!! Cho ta hỏi 1 chút
+10
bình truyện Ta Thật Không Phải Khí Vận Chi Tử
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hệ Thống Bá Đạo
bình truyện Hệ Thống Bá Đạo
+5
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Trọng Sinh Chi Vô Hạn Ngược Lại Hệ Thống
bình truyện Vô Hạn Chi Dị Năng Hệ Thống
+5
bình truyện Ta Có Cái Điên Cuồng Chuyển Phát Trò Chơi
+5
bình truyện Tôi Có Trò Chơi Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tôi Có Trò Chơi Chuyển Phát Nhanh Điên Cuồng
trả lời diễn đàn Xin truyện max hài, main có nhiều gái a, hoặc là max hố ạ
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện main thuộc long tộc
+10
trả lời diễn đàn Cấp độ VIP
+10
bình truyện Phong Lưu Thánh Vương
+5
bình truyện Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang
+5
bình truyện Hệ Thống Siêu Cấp Người Xấu
+5
bình truyện Siêu Cấp Thần Cướp Đoạt
+5
bình truyện Ta Thật Không Phải Khí Vận Chi Tử
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang
bình luận diễn đàn chuyên mục hỏi ngu
+5
xóa bình luận diễn đàn chuyên mục hỏi ngu
bình luận diễn đàn chuyên mục hỏi ngu
+5