Những Đề Cử Bởi LHVT

Đề Cử Mới Nhất Của LHVT
Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang
80
Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)
95
Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng
92
Liêu Trai Đại Thánh Nhân (Bản dịch)
90
Ta Có Thần Ma Hệ Thống ( free )
91
Bạn Gái Xinh Đẹp Của Ta (Dịch)
80
Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
60
Thiên Mệnh Khả Biến
50
Đế Bá
60
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
50