Những Truyện Dịch Bởi Lục-Thiên-Thiên

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi Lục-Thiên-Thiên

Em Chính Là Vận Mệnh Của Tôi ( Bản dịch )


Lần đầu tiên gặp mặt, ánh đèn ảo ảnh.   Lâm Lạc Thiền điềm đạm nhìn Lạc Thừa Đông.   ...

Chương 3 -