Bạn Bè Lục-Thiên-Thiên

Những Thành Viên Lục-Thiên-Thiên Đang Theo Đuôi
Buu.Buu

Buu.Buu

Kết Đan Hậu Kỳ
lãobàmộngtình

lãobàmộngtình

Hóa Thần Sơ Kỳ
ThôiLamLam

ThôiLamLam

Luyện Khí Tầng Chín
LinhMuội

LinhMuội

Luyện Khí Tầng Mười
BăngTuyết

BăngTuyết

Luyện Khí Tầng Mười
thaicothanmieu

thaicothanmieu

Nguyên Anh Trung Kỳ