avatar

Lãnh_Nguyệt_Hy_Phong

Phong Nhi · 21 · Nguyệt ẩn cùng nhật hiện, lặng lẽ vẽ nên sự điên loạn nguy kịch. Ban ngày thuộc về người, ban đêm thuộc về ta, mắt phượng tụng niệm dưới gốc bồ đề. Giữa nơi cõi trần...

46089346Nguyên Anh Sơ Kỳ
Đã có 3% kinh nghiệm tiến cấp Nguyên Anh Trung Kỳ
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời