Nhật Ký Hoạt Động Của KhangRio

Nhật Ký Hoạt Động Của KhangRio
đẩy 10 KP trong Kiếm Lai (Bản Dịch)
bình truyện Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp (Bản Dịch)
+5
bình truyện Võ Đạo Độc Tôn
+5
bình truyện Vũ Thần Chúa Tể phần tiếp
+5
đẩy 39 KP trong Nhất Kiếm Độc Tôn
bình truyện Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)
+5
bình truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch-Hoàn)
+5
đẩy 50 KP trong Nhất Kiếm Độc Tôn
bình truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch-Hoàn)
+5
bình truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)
+5
đề cử mới truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)
+10
đẩy 29 KP trong Siêu Cấp Thiên Phú (Bản Dịch)
đổi tên danh dự thành Nhất Điểm Hồng
bình truyện Nghịch Thiên Tà Thần
+5
bình truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
+5
đề cử mới truyện Vạn Cổ Thần Đế
+10
bình truyện Vạn Cổ Thần Đế
+5
đẩy 10 KP trong Yêu Long Cổ Đế
đẩy 9 KP trong Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng
đổi tên danh dự thành NhấtĐiểmHồng
bình truyện Nguyên Tôn
+5
chỉnh sửa hồ sơ
bình luận diễn đàn Thuận Thiên Tông tuyển thành viên ( Tháng thứ hai)
+5
trả lời diễn đàn Thuận Thiên Tông tuyển thành viên ( Tháng thứ hai)
+10
đẩy 29 KP trong Nhất Kiếm Độc Tôn
bình truyện Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng
+5
theo sau nemnongnay
bình luận diễn đàn Thuận Thiên Tông tuyển thành viên
+5
chỉnh sửa hồ sơ
trả lời diễn đàn Thuận Thiên Tông tuyển thành viên
+10
trả lời diễn đàn Cầu truyện tiên hiệp main nhiều vk
+10
đồng ý với đề cử của SenhSenh trong Dị Giới Vô Địch Hệ Thống
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
tu luyện bằng LT: 600XP
tu luyện bằng LT: 900XP
độ kiếp thất bại Luyện Khí Tầng Mười
tu luyện bằng LT: 300XP
tu luyện bằng LT: 600XP
độ kiếp thất bại Luyện Khí Tầng Mười
tu luyện bằng LT: 1500XP