Những Bình Luận Bởi KhangRio

Bình Luận Mới Nhất Của KhangRio
Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp (Bản Dịch)
Võ Đạo Độc Tôn
Nguyên Tôn
Vũ Thần Chúa Tể
Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)
Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)
Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch-Hoàn)
Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch-Hoàn)
Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)
Nghịch Thiên Tà Thần
Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
Vạn Cổ Thần Đế
Nhất Kiếm Độc Tôn
Tối Cường Hệ Thống Đế Hoàng
Siêu Thần Yêu Nghiệt (Dịch)
Siêu Thần Đạo Thuật
Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống (Bản Dịch)
Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống (Bản Dịch)
Cuồng Huyết Thiên Ma
Cuồng Huyết Thiên Ma