avatar

KhánhVân

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Phó Tông Chủ

Mộc Quỳnh · Nữ Tu · Mây cứ trôi mặc dòng đời tấp nập. Ta quản gì chuyện khói lửa nhân gian. Ta là mây là một làn mây trắng. Không xô bồ không nhiễm bụi nhân gian

10861102Kết Đan Sơ Kỳ
Đã có 89% kinh nghiệm tiến cấp Kết Đan Trung Kỳ
THÔNG SỐ
Người Đọc
{{ stats.chap_views | number | ifNot:'-' }} Xem
{{ stats.chap_likes | number | ifNot:'-' }} Thích
Sáng tác
{{ stats.novel_original | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_original | number | ifNot:'-' }} Chương
YY-Dịch
{{ stats.novel_fresh | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_fresh | number | ifNot:'-' }} Chương
Biên tập
{{ stats.novel_edited | number | ifNot:'-' }} Truyện
{{ stats.chap_edited | number | ifNot:'-' }} Chương
Bình luận
{{ stats.comment | ifNot:'-' }}
Đề cử
{{ stats.rate_avg | ifNot:'-' }} Điểm TB
{{ stats.rate | ifNot:'-' }} Bài
Diễn đàn
{{ stats.forum_topics | number | ifNot:'-' }} Chủ Đề
{{ stats.forum_response | number | ifNot:'-' }} Trả Lời