Nhật Ký Hoạt Động Của JohnDevi

Nhật Ký Hoạt Động Của JohnDevi
bình truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính (Dịch)
+5
bình truyện Ta Không Phải Là NPC ( FULL Dịch )
+5
bình luận diễn đàn Vạn Vực Thánh Địa, YY một chặng đường!
+5
bình luận diễn đàn Vạn Vực Thánh Địa, YY một chặng đường!
+5
trả lời diễn đàn Vạn Vực Thánh Địa, YY một chặng đường!
+10
đẩy 75 KP trong Đứa Con Của Tạo Hóa
đẩy 75 KP trong Trò Chơi Luân Hồi
độ kiếp thành công Kết Đan Sơ Kỳ
trả lời diễn đàn Tự nhiên nổi hứng.. Ev nho nhỏ
+10
ủng hộ 5000 TLT trong Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống (Dịch)
trả lời diễn đàn Vấn đề tông môn
+10
tải ảnh đại diện mới
đẩy 150 KP trong Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
đẩy 76 KP trong Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
bình truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
+5
ủng hộ 20000 TLT trong Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
trả lời diễn đàn Nhiệm vụ tháng của VVTD
+10
mua vật phẩm Danh Tự Phù, số lượng 1
đề cử mới truyện Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
+10
tải ảnh đại diện mới
bình truyện Ta Là Chí Tôn (Dịch)
+5
đăng bán vật phẩm Túi Máu (Huyền Thoại) giá 1 LT
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
đồng ý với đề cử của Everstill trong Ta Là Chí Tôn (Dịch)
bình truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
+5
độ kiếp thất bại Luyện Khí Tầng Mười
ủng hộ 5000 TLT trong Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
ủng hộ 2500 TLT trong Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
+5
bình truyện Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)
+5