Nhật Ký Hoạt Động Của Huyenkma

Nhật Ký Hoạt Động Của Huyenkma
tu luyện bằng LT: 300XP
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Tứ đại dâm hiệp
viết bài diễn đàn Cách nạp lt
+15
bình truyện Sống cùng mẹ kế y tá (Dịch)
+5
bình luận diễn đàn Khuyến mãi nhân dịp 8/3
+5
bình luận diễn đàn Tìm tiên hiệp
+5
bình truyện Tinh Thần Biến
+5
bình truyện Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh
+5
bình truyện Nghịch Thiên Tà Thần (Dịch)
+5
bình luận diễn đàn Luyện khí 10
+5
bình luận diễn đàn Xin được góp ý tên chiêu thức
+5
bình luận diễn đàn Tấn cấp
+5
bình luận diễn đàn Lợi ích của việc vào tông môn là ntn?
+5
bình luận diễn đàn Tìm tiên hiệp
+5
viết bài diễn đàn Tấn cấp
+15
bình truyện Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó
+5
bình truyện Niệm Tiên Quyết
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Niệm Tiên Quyết
bình luận diễn đàn Âm và dương là gì
+5
theo sau Buu.Buu
viết bài diễn đàn Tìm tiên hiệp
+15
gửi cảm xúc Thích trong truyện Niệm Tiên Quyết
gửi cảm xúc Thích trong truyện Cẩm Y Xuân Thu
bình truyện Cẩm Y Xuân Thu
+5
bình truyện Thanh Huyền Đạo Chủ
+5
bình truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Phàm Nhân Tu Tiên 2
gửi cảm xúc Thích trong truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
bình truyện Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
+5
viết bài diễn đàn Lợi ích của việc vào tông môn là ntn?
+15
viết bài diễn đàn Ai có truyện tiên hiệp hay ko?
+15
bình luận diễn đàn Ra chương mới
+5
bình luận diễn đàn Cảm thấy tiếc
+5
chỉnh sửa hồ sơ
bình luận diễn đàn Khuyến mãi nhân dịp 8/3
+5