Những Đề Cử Bởi HuyếtBăng

Đề Cử Mới Nhất Của HuyếtBăng
Tối Cường Lão Bản (Dịch)
99
Ta Ba Ngàn Năm Luyện Khí ( Dịch)
99
Cuồng Huyết Thiên Ma
98
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
95
Thiên Mệnh Khả Biến
99
Hệ Thống Game Tại Dị Giới
99
Trọng Sinh Biên Bất Phụ
100
Mật Danh
100
Bản Chất Của Tâm Lý Học Tội Phạm (Dịch - VIP)
100
Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
21
Vạn Giới Độc Tôn Hệ Thống
100
Linh Kiếm Tôn
100
Cô Dâu 24h: Chồng À, Em Không Muốn Làm Thế Thân!
100
Anh Ấy Là Nữ Sinh Cấp Ba
100
12 Nữ Thần
100
Thần Điêu Ngoại Truyện
100