Nhật Ký Hoạt Động Của Haclongbang246

Nhật Ký Hoạt Động Của Haclongbang246
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hệ Thống Giả Mạo Trang Bức Trị
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Con Đường Bá Chủ
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
gửi cảm xúc Thích trong truyện Tu Tiên Ta Còn Mang Theo Hệ Thống
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Hệ Thống Giả Mạo Trang Bức Trị
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Thiên Đế Đọa Lạc Đô Thị
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Phong Lưu Thánh Vương
gửi cảm xúc Chúc Mừng trong truyện Con Đường Bá Chủ
gửi cảm xúc Thích trong truyện Phong Lưu Thánh Vương
gửi cảm xúc Chúc Mừng trong truyện Anh Trai Thần Cấp
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Anh Trai Thần Cấp
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Phong Lưu Thánh Vương
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Phong Lưu Thánh Vương
gửi cảm xúc Blehh trong truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
gửi cảm xúc Chóng Mặt trong truyện Con Đường Bá Chủ
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
gửi cảm xúc Thích trong truyện Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)
gửi cảm xúc Blehh trong truyện Loạn Thế Thần Ma
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
gửi cảm xúc Thích trong truyện Phong Lưu Thánh Vương
gửi cảm xúc Thích trong truyện Anh Trai Thần Cấp
gửi cảm xúc Thích trong truyện Anh Trai Thần Cấp
gửi cảm xúc Thích trong truyện Phong Lưu Thánh Vương
gửi cảm xúc Thích trong truyện Chúa Tể Hệ Thống
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Hệ Thống Siêu Nhị Thứ Nguyên
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Anh Trai Thần Cấp
trả lời diễn đàn Tự đốt nhà
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Anh Trai Thần Cấp
gửi cảm xúc Haha trong truyện Long Châu
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Khống Trùng Khống Vận Mệnh
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hệ Thống Siêu Nhị Thứ Nguyên
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hệ Thống Từ Yêu Thần Ký Bắt Đầu
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Loạn Thế Thần Ma
gửi cảm xúc Thích trong truyện Anh Trai Thần Cấp
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hệ Thống Bá Đạo
gửi cảm xúc Thích trong truyện Hệ Thống Của Ta Bị Hỏng
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Phong Lưu Thánh Vương