Những Truyện Sáng Tác Bởi HCVYY

Truyện Sáng Tác Mới Nhất Của HCVYY

Tu Ma Phi Thăng Quyển.

HCVYY Sáng tác

Một bộ truyện về ma tu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Chương 50 -

Phi Thăng Tu Chân Quyển

HCVYY Sáng tác

Truyện về thế giới tu tiên một nơi tàn khóc,máu lạnh  Nơi c&...

Chương 54 -