Bài Viết Diễn Đàn Bởi HảiDớ

Những bài viết tại Diễn Đàn mới nhất của HảiDớ
[ Thi nhân quá ] Gác bút .xem như ta đã chết
[ Thi nhân quán ] nhật ký trong tù
[ Thi nhân quán ] : Bán trinh đít trả tiền đá phò đây mai zô mai zô!!!
Cay cay à mà thôi