Nhật Ký Hoạt Động Của GCD3

Nhật Ký Hoạt Động Của GCD3
viết bài diễn đàn Tìm truyện có công. (Ta nghèo công ko cao.)
+25
xóa trả lời diễn đàn Cần tìm truyện.
bình luận diễn đàn Cần tìm truyện.
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện.
+20
tải ảnh đại diện mới
đề cử mới truyện Ta Không Muốn Trường Sinh Bất Tử (Bản Dịch)
+10
bình luận diễn đàn Cần tìm truyện.
+5
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện.
+10
bình luận diễn đàn Cần tìm truyện.
+5
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện.
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện.
+10
trả lời diễn đàn Event đoán xsmn ngày 2/9
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện.
+10
trả lời diễn đàn Chúc mừng quốc khánh 2/9
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện.
+10
bình luận diễn đàn Cần tìm truyện.
+5
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện.
+10
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện.
+10
viết bài diễn đàn Cần tìm truyện.
+15
trả lời diễn đàn Lỗi tin nhắn (CÁC ĐH ĐI QUA XIN HÃY THẢ 1 LIKE CHO BÀI CỦA TA LUNG LINH TÍ Ạ :3)
+10
trả lời diễn đàn Có còn
+10
trả lời diễn đàn EVENT ĐẨY 10KP NHẬN 15LT Từ 1/9 đọc, cmt số lượng cẩn thận trước khi đẩy
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ta Không Nghĩ Trường Sinh Bất Tử A
trả lời diễn đàn Event Đẩy KP nhận TLT và mã giảm giá ( lên tới 10KP = 550 TLT) từ 1-7/9
+10
trả lời diễn đàn 12581325214528
+10
bình luận diễn đàn EVENT ĐẨY 10KP NHẬN 15LT Từ 1/9 đọc cẩn thận trước khi đẩy
+5
bình truyện Ta Không Muốn Trường Sinh Bất Tử (Bản Dịch)
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào (Dịch)
trả lời diễn đàn YY tạp chí
+10
bình luận diễn đàn Tìm truyện sắc hiệp
+5
bình luận diễn đàn YY tạp chí
+5
bình truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào (Dịch)
+5
bình luận diễn đàn YY tạp chí
+5
bình luận diễn đàn YY tạp chí
+5
trả lời diễn đàn YY tạp chí
+10
trả lời diễn đàn YY tạp chí
+10
bình luận diễn đàn YY tạp chí
+5
bình luận diễn đàn YY tạp chí
+5
bình truyện Phế Căn Vô Địch (Dịch)
+5
trả lời diễn đàn YY tạp chí
+10