Những Truyện Dịch Bởi GCD3

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi GCD3

Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học


Sau khi An Lương thi cao trung xong liền nhận được hệ thống, chính thức bước vào nhân sinh đỉnh p...

Chương 24 -

Ta Không Muốn Trường Sinh Bất Tử (Bản Dịch)


#nãobổ #hàihước #cổđại ủng hộ để ra chương nhanh nào các dh ^^ Code 10% sử dụng 1 lần : 134790...

Chương 69 -

Thần Bút Họa Chư Thiên (Dịch)


Quốc Quân của Đại Ngụy Đế Quốc chuyên quyền, bốn năm phế ba đế, khiến cho Đế Tinh bị lệch quỹ đạo...

Chương 19 -

Vô Thượng Thần Đế [DỊCH]


Hàng vạn hàng nghìn đại thế giới, cường giả như rừng . Nhất đại Tiên Vương Mục Vân, trọng sinh đế...

Chương 23 -