Những Truyện Dịch Bởi GCD3

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi GCD3

Vô Thượng Thần Đế [DỊCH]


Hàng vạn hàng nghìn đại thế giới, cường giả như rừng . Nhất đại Tiên Vương Mục Vân, trọng sinh đế...

Chương 23 -