Những Đề Cử Bởi GCD3

Đề Cử Mới Nhất Của GCD3
Ta Thật Sự Là Thần!
20
Con Đường Bá Chủ
80
Windy Sky
10
Cô Nàng Ngổ Ngáo Và Bà Chị Dễ Mến
10
Cuồng Đồ Đô Thị
10
Mỗi Ba Cấp Thu Được Một Thiên Phú Cấp SSS (Dịch)
100
Ma Thù
10
Đại Địa Chi Biến
10
Thất Tinh Đại Thế Giới
10
Sinh Tử Kiếp
10
Việt Giới Tu Linh
10
YY Đại Lục
10
Nhân Sinh Như Mộng
10
Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học
100
Ta Không Muốn Trường Sinh Bất Tử (Bản Dịch)
100
Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới (Dịch)
90
Em Chính Là Vận Mệnh Của Tôi ( Bản dịch )
100
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào (Dịch)
100
Tối Cường Lão Bản (Dịch)
100
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
100