Bạn Bè GCD3

Những Thành Viên GCD3 Đang Theo Đuôi
Lục-Thiên-Thiên

Lục-Thiên-Thiên

Trúc Cơ Sơ Kỳ
thaicothanmieu

thaicothanmieu

Nguyên Anh Trung Kỳ
Buu.Buu

Buu.Buu

Kết Đan Hậu Kỳ
NyeoYeon

NyeoYeon

Luyện Khí Tầng Bảy